Sunday, 24 February 2019

Hari Akhirat

Teks: Noorhayati Abdul Rahim

Perkongsian Kelas Beriman pada Hari Akhirat petang Jumaat lepas bersama PU Yusof Arbain.

Surah Yassin adalah Jantung Al Quran yang banyak cerita mengenai Hari Akhirat.

Kebiasaan kita baca Al Quran ayat beriman kepada Allah hadir bersama ayat beriman kepada Akhirat,

BAB 1 Ustaz fokus pada: BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

1) Keprihatinan Al Quran kepada Hari Akhirat

    a) Allah mengaitkan beriman kepada Allah & Hari Akhirat
        Surah Al Baqarah Ayat 62
"Sesiapa sahaja di kalangan mereka itu yang beriman kepada Allah dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh.."

    b) Allah gunakan bukti dan perumpamaan
       Surah Yasin 78-82
" Serta dia mengemukakan perumpamaan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dia juga lupa kepada kejadiannya (yang lemah asalnya) sambil bertanya, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur?" (78)

"Katakanlah: "Tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pertama Kali. Dia Maha Mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya)" (79)

"Tuhan yang telah menjadikan api (yang boleh didapati) daripada pohon-pohon hijau untuk kegunaan kamu, maka kamu pun selalu menyalakan api daripada pohon-pohon itu" (80)

"Tidaklah diakui bahawa Tuhan yang telah menciptakan semula manusia sebagaimana Dia menciptakan mereka dahulu? Ya! Dialah Pencipta lagi Maha Mengetahui" (81)

"Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Dia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepada (hakikat) benda itu: "Jadilah Engkau!". Maka ia terus menjadi." (82)

     c) Al Quran menyebut Akhirat dengan pelbagai nama. Setiap nama menggambarkan kegerunan yang
         akan berlaku pada hari tersebut.

2) Hikmah Penekanan Hari Akhirat

    a) Membantah Kepercayaan yang menolak kejadian Hari Kiamat.
        Surat At Taghabun ayat 7
" Orang yang kafir itu mengatakan bahawa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan (sesudah mati). Katakanlah: "Bahkan Demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Yang demikian it adalah mudah bagi Allah (untuk melaksanakannya)

    b) Supaya kita melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran
       Surah Al An'am ayat 92
"Orang yang beriman kepada hari akhirat tentu beriman kepada Al Quran dan mereka tetap memelihara solat mereka"

   c)Mengingatkan manusia Akhirat itu lebih baik/kekal berbanding dunia
      Surah Al A'la ayat 17
"Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal"

BAB 2 NAMA² HARI AKHIRAT

1- Yaumul Qiyamah (Hari Kiamat)-70x dalam Al Quran
Qiyam daripada perkataan berdiri
Hari manusia bangun berdiri

2- Yaumul Akhir (Hari Akhir)-27x dalam Al Quran
Hari terakhir iaitu tiada lagi hari sesudah itu.

3- Yaumul Ba'iths ( Hari Kebangkitan)-2x dalam Al Quran
Orang yang mati dibangkitkan

4-. Yaumul Khuruj ( Hari keluar)-2x dalam Al Quran
Manusia keluar dari kubur massing ketika sangkakala kedua
ditiup

5-. Yaumul Jam'i (Hari Pengumpulan)-3x dalam Al Quran
Hari Allah mengumpulkan semua manusia

6-. Yaumul Talaaq (Hari pertemuan)-1x

7- Yaumul Hisab (Hari Penghisaban) -4x

8- Yaumud Din (Hari Pembalasan)-11x

9- Yaumul Fashl (Hari Keputusan) -6x

10- Yaumul Wa'id (Hari ancaman)-1x

11- Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan)-1x

12-Yaumul Khulud (Hari yang Kekal)-1x

13-Yaumul Azifah (Hari yang dekat)-1x

14- Yaumul Tanad (Hari panggil Memanggil)-1x

15- Yaumul Taghabun (Hari didedahkan segala kesalahan)-1x

16- Al Waqiah (Pasti terjadi)-2x

17- Al Qariah (Hari yang menggoncangkan hati)-5x

18- Al Haqqah (Dipenuhi segala hak)-3x

19- Al Ghasyiyah (Hari Yang Diselubungi)-1x

20- Ath-Thammatul Kubra (Hari bencana yang amat besar)-1x

21-Ash Shakhkah (Suara Yang Memekikan)-1x

No comments:

Post a Comment